Français Deutsch Nederlands English Español Italian Português Dansk български Suomalainen Slovenščina Svensk Polski
   
⚠ AUCUNE RESERVATION sur une aire ne peut être faite par le site airecampingcar.com................

Промяна на данните за тази площадка за престой

държава
Посочете държавата
Задължително
департамент
Посочете департамента
Задължително
Посочете местоположението
Задължително

Дължина
Въведете тук дължината, в десетични градуси с 8 цифри след запетайката.
Ex : "02.11223847"
За дължина в градуси, минути и секунди използвайте този конвертор
Задължително
Ширина (Координата Y)
Въведете тук ширината, в десетични градуси с 8 цифри след запетайката.
Ex : "45.1023847"
За ширина в градуси, минути и секунди използвайте този конвертор
Задължително
Име на площадката за престой
Задължително
Адрес на площадката за престой
Не е задължително
Пощенски код
Препоръчана
Дата на отваряне
Въведете тук датата на първия ден от отварянето във форматJJ/MM
Exemple : "10/05". Не попълвайте това поле, ако площадката за престой е постоянно отворена
Препоръчана
Дата на затваряне
Въведете тук датата на първия ден от затварянето във формат JJ/MM
Ex : "10/05". Не попълвайте това поле, ако площадката за престой е постоянно отворена
Препоръчана
Тип на площадката за престой
Задължително
Тип
Друг тип площадка за престой. Ако нито един от посочените в списъка не подхожда.

Услуги
Уточнете какви услуги се предлагат на тази площадка за престой.
Включване към електрозахранване  
Вода  
Паркинг  
Изпразване на химическа тоалетна  
Изхвърляне на мръсна вода  
Изхвърляне на вода от пране  

 
 
Description
Description des services disponibles, durée, type de paiement, où trouver le jeton...
Не е задължително
Фамилия на управителя
Не е задължително
Телефон на управителя
Не е задължително

Вашият имейл
За да може администраторът на сайта да влезе в контакт с вас.
(вашият имейл няма да бъде показан на сайта)

Задължително

Изберете от едно до 2 изображения за тази площадка за престой
Моля да не публикувате снимки, на които са заснети разпознаваеми личности. Наблегнете повече на пейзажите...
Максимален размер: 2 Мегабайта. Формати: само JPG, GIF или PNG
Изображение 1
Изображение 2
Внимателно прочетете отново вашето предложение!
MOTORS GATE, au Capital de 5000 € , SIRET N° 531322998 R.C.S. Orleans
Данни Copyright 2023 Motors Gate
Numéro CNIL N° 1276616 - Nos partenaires - Станете партньори - Карти - Общи Условия